Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

 


CEL KREDYTOWANIA:

  zakup działki budowlanej;
  zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
  przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
  wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego;
  inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

  • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

  inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:

  • budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

  zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

OKRES KREDYTOWANIA OD 1 DO 30 LAT
OKRES KREDYTOWANIA NA ZAKUP DZIAŁKI BUDOWLANEJ OD 1 DO 15 LAT

BANK KREDYTUJE DO 80% WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI
NATOMIAST W PRZYPADKU KREDYTU NA ZAKUP DZIAŁKI BUDOWLANEJ  DO 60 % WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

PRZY KREDYTACH DO KWOTY 200.000 PLN, USTALANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DOKONYWANE JEST NA PODSTAWIE OPERATU SZACUNKOWEGO LUB POLISY UBEZPIECZENIOWEJ

  

RAZ W ROKU – WAKACJE KREDYTOWE

  

OPROCENTOWANIE KREDYTU
STAWKA BAZOWA WIBOR 3M + MARŻA BANKU
JUŻ OD 1 P.P.

Zapraszamy do naszych placówek.

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/bank-poleca.html