Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

Logowanie do usługi internetowej KIRI dla klientów Banku Spółdzielczego w Busko-Zdróju

 

Do zalogowania się do systemu Bankowości Internetowej konieczne jest posiadanie zainstalowanego certyfikatu w przeglądarce. Informujemy, iż ze względów bezpieczeństwa nie należy instalować certyfikatu na komputerach do których mają dostęp osoby nieupoważnione!

 


Instalacja certyfikatu w przeglądarce internetowej Mozilla Firefox

 

1. Z menu Narzędzia wybieramy Opcje.

2. Z opcji Zaawansowanych wybieramy zakładkę Szyfrowanie,
a następnie przyciskamy Wyświetl certyfikaty.

 
3. W Menadżerze certyfikatów w zakładce Twoje certyfikaty
wybieramy Importuj.

 
4. W okienku, które się pojawi musimy odszukać plik z certyfikatem
(ma on nazwę CERTYFIKAT_*.p12). W dostarczanych pendrive
znajduje się on w katalogu głównym. Po zaznaczeniu pliku
certyfikatu wybieramy Otwórz.


5. Należy podać hasło dostarczone do certyfikatu i nacisnąć przycisk
OK.
 


6. Jeśli podane hasło jest poprawne otrzymujemy komunikat:
 


7. W MenadSerze certyfikatów pojawia się zaczytany certyfikat.
Wpis zawiera informację o właścicielu certyfikatu, numerze seryjnym
certyfikatu u dacie waSności certyfikatu. 

 

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/bank-przez-internet/