Kursy walut
Data: 2019-10-17
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
EUR 1 4.18 4.38 4.15 4.41
USD 1 3.76 3.94 3.73 3.96
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 1,64%
Średni WIBOR 3M: 1,72%
Średni WIBOR 6M: 1,79%

 

 Używając naszych kart możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić się o utratę gotówki. Klienci Banku Spółdzielczego w Busku-Zdrju posiadający karty płatnicze objęci są specjalnym, dodatkowym ubezpieczeniem w ramach Pakietu Bezpieczna Karta, oferowanym we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Concordia.

 

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KART

Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe na skutek dokonania transakcji przy użyciu utraconej karty, od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty jaką poniósł Ubezpieczony do kwoty 150 euro w wyniku: kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego, zagubienia karty lub sfałszowania karty (w tym w wyniku skimmingu). Ochrona obejmuje zdarzenia powstałe na całym świecie.

 

UBEZPIECZENIE GOTÓWKI POBRANEJ Z BANKOMATU

Ubezpieczenie pokrywa szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku: kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty, powstałe w ciągu 24 godz. od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia na całym świecie do kwoty 5.000 zł.

 

UBEZPIECZENIE ZAKUPÓW DOKONANYCH KARTĄ

Ubezpieczenie pokrywa szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku: kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego, zniszczenia towarów zakupionych za pomocą karty. Ubezpieczeniu podlegają towary zakupione przez Ubezpieczonego za pomocą karty, których jednostkowa wartość zakupu jest nie mniejsza niż 200 zł., z wyłączeniem żywych zwierząt, roślin, biletów, dokumentów, papierów wartościowych, biżuterii, klejnotów, antyków, kamieni szlachetnych, żywności oraz napojów.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na terenie całego kraju do kwoty 1500 zł.

 

 Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia  - pobierz 

 

  Zgłoszenie szkody - pobierz

 

 

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/bezpieczenstwo-bez-dodatkowych-oplat-bezpieczna-karta.html