Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

 

Historia

 

W menu Historia widoczna jest lista operacji na rachunku z dnia bieżącego oraz dni poprzednich. Dostępne opcje menu:

 • Operacje z dnia
 • Od daty do daty
 • Ile dni wstecz
 • Wyszukiwanie
 • Wyciągi
 • Blokady Kartowe
 • Doładowania GSM

Operacje z dnia


Po wejściu w menu Historia wyświetlają się standardowo operacje zrealizowane w dniu bieżącym – Operacje z dnia. Informacja ta jest aktualizowana zawsze po zalogowaniu do systemu lub po naciśnięciu przycisku Aktualizuj w lewej części ekranu.

Przeglądanie historii


Po zamknięciu dnia w banku, operacje stają się historią i są dostępne w pozostałych opcjach menu. Mamy możliwość przeglądania wg wybranych kryteriów.

 • Od daty do daty - po ustawieniu dat wyświetli się lista zawierająca wszystkie operacje z wybranego przez nas okresu czasu,
 • Ile dni wstecz – operacje z zadanej ilości dni liczonej od daty z poprzedniego dnia
 • Wyszukiwanie – filtr wg odbiorca/nadawca, fragmentu tytułu, NRB lub kwoty

Przelewy przychodzące i Wpłaty wlasne są wyświetlone w kolorze niebieskim. Przelewy wychodzące oraz Prowizje i opłaty są wyświetlone w kolorze zielonym. Po kliknięciu na przelew otrzymujemy szczegóły operacji w formacie wybranym w Mój profil >> Ustawienia >> punkt4 >> typ pliku. Dostępne formaty:

 • .pdf
 • .txt
 • .html

Pozostałe operacje (prowizje, wpłaty w kasie, operacje kartowe) nie są wyróżnione kolorem i nie posiadają funkcji tworzenia potwierdzeń.

 

Wszystkie operacje wybrane do przeglądu można wygenerować jako plik w wybranym w ustawieniach formacie przez kliknięcie w ikonę Przygotuj wydruk.
 
Ilość operacji widocznych na stronie po wyświetleniu listy jest zależna od ustawień w Mój profil >> Ustawienia >> punkt 1 – Ilość wierszy na stronie w historii. Możemy tę ilość zmienić dla aktualnie wyświetlanej listy w polu Ilość wierszy na stronie.
 
Listę operacji można ponadto przefiltrować przez wybranie opcji:
 • Historia uznań – tylko operacje uznania konta
 • Historia obciążeń – tylko operacje obciążenia konta
 • Cała historia – ponowne wyświetlenie wszystkich operacji

Zastosowany filtr ma wpływ również na to, które operacje pojawią w pliku tworzonym przez Przygotuj wydruk.

 

W ostatniej kolumnie Operacja jest możliwość
 • wznowienia przelewu, jeżeli był wykonywany z szablonu
 • dodania odbiorcy do listy kontrahentów.

 

Wyciągi


Jest to opcja dająca możliwość sporządzenia wyciągów z konta wg zadanego horyzontu czasowego lub z wybranego dnia.


Po zatwierdzeniu kryteriów otrzymujemy wyciąg na ekranie. Wyciąg zawiera informacje o rachunku, wybranych datach, listę operacji i podsumowanie o transakcjach uznań i obciążeń w zadanym okresie czasu.

 

Wyciąg można wydrukować wybierając ikonę drukarki Przygotuj wydruk lubwyeksportować w jednym z formatów:

 • .pdf
 • .csv
 • mt940

 

 

Blokady kartowe


Lista operacji blokujących środki z tytułu operacji kartowych.

 

Doładowania GSM


Lista zawiera zestawienie operacji doładowania realizowanych z systemu KIRI. Jeżeli doładowanie z punktu widzenia systemu KIRI skończyło się poprawnie, a mimo to są rozbieżności, można złożyć reklamację przez klikniecie w reklamowane doładowanie. Wówczas otrzymamy do wypełnienia formatkę reklamacji.

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/historia.html