Kursy walut
Data: 2018-02-23
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
EUR 1 4.07 4.27 4.04 4.29
USD 1 3.31 3.47 3.29 3.49
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 1,65%
Średni WIBOR 3M: 1,72%
Średni WIBOR 6M: 1,81%

Nota prawna BS Busko-Zdrój

 

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju (dalej zwany "Bankiem") oświadcza, że treści opublikowane na stronie niniejszego serwisu (www.bsbuskozdroj.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. 

zobacz więcej »

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom

 

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy). 

zobacz więcej »

NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA PAYWAVE

 

Naklejka zbliżeniowa VISA payWave to karta debetowa z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych, umożliwiająca dokonywanie transakcji w punktach handlowo-usługowych oraz w Internecie. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.

Naklejka zbliżeniowa VISA payWave to:

  • łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej
  • bezpieczeństwo transakcji
  • stały dostęp do swoich pieniędzy
  • możliwość płatności w Internecie

 

zobacz więcej »

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

 

     Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój oferuje do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 454,90 m2 oraz garażem 3-boksowym o powierzchni zabudowy 55,60 m2 , położonej w Wiślicy przy ul. Bankowej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju działką nr 971/1, ark. mapy 3 o powierzchni 0,2665 ha, obręb 0020 „ Wiślica”, która posiada urządzoną księgę wieczystą KI1B/00039347/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju Wydział Ksiąg Wieczystych.
Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej wg

zobacz więcej »

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Oddziału Banku Spółdzielczego w Wiślicy

 

W dniu 13 listopada 2016 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Oddziału Banku Spółdzielczego w Wiślicy, zlokalizowanej przy ulicy Rynek 37 w Wiślicy. Część oficjalną uroczystości rozpoczęto symbolicznym przecięciem wstęgi, którego dokonali: Starosta Powiatu Busko-Zdrój Jerzy Kolarz, Wójt Gminy Wiślica Stanisław Krzak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju Anna Karwat, Zastępca Prezesa Dorota Kumor, Członek Zarządu Walentyna Dąbek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Irena Romanowska, Dyrektor Oddziału w Wiślicy Barbara Chwalik.
Wszystkich przybyłych gości przywitała Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju Anna Karwat.

zobacz więcej »

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

1. Bank Spółdzielczy niniejszym informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia Bankowi reklamacji rozumianej, jako zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank.
 

2. Reklamacja może być złożona w Centrali Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju, adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 1A, w Oddziale Banku oraz w każdej innej placówce Banku obsługującej klientów. Wykaz placówek Banku i ich adresy znajduje się na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju www.bsbuskozdroj.pl

zobacz więcej »

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju przypomina podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej.

 

Nie wolno ujawniać haseł potrzebnych do logowania, hasła nie wygasają i Bank nigdy nie prosi o jego podanie.

 Przed zalogowaniem do usługi KIRI sprawdź certyfikat

 Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości -  niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.

zobacz więcej »

INFORMACJA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA ODBIORU WEKSLI W ZWIĄZKU Z UDZIELONYMI KREDYTAMI PRZEZ BANK PRZED DNIEM 7 KWIETNIA 2014 ROKU

 

 Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju zwraca się z prośbą do Klientów Banku – wystawców weksli, którzy przed dniem 7 kwietnia 2014 roku spłacili w całości kredyty udzielone przez Bank o zgłoszenie się do placówki Banku, w której udzielono kredytu w celu odbioru weksli, które stanowiły zabezpieczenie kredytów już spłaconych w całości. 

zobacz więcej »

Zapraszamy do nowego Punktu Kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

 

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju informuje, że w dniu 1 marca 2013 r. uruchomił do dyspozycji Klientów Punkt Kasowy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10.
Zapraszamy do korzystania z następujących usług:

zobacz więcej »

 

 Co to jest BIK ?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania  informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

CAŁODOBOWA INFOLINIA DLA KLIENTÓW

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych Klientów oraz zapewnić im najwyższą jakość świadczonych usług bankowych. Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 1 lutego 2011 roku Bank BPS uruchomił całodobową infolinię  pracującą przez 7 dni w tygodniu, która realizuje również zastrzeżenia kart. 

zobacz więcej »

BEZPIECZEŃSTWO BEZ DODATKOWYCH OPŁAT - BEZPIECZNA KARTA

 

 Używając naszych kart możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić się o utratę gotówki. Klienci Banku Spółdzielczego w Busku-Zdrju posiadający karty płatnicze objęci są specjalnym, dodatkowym ubezpieczeniem w ramach Pakietu Bezpieczna Karta, oferowanym we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Concordia.

 

zobacz więcej »

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju przystąpił do współpracy ze Świętokrzyskim Funduszem Poręczeniowym.

Została zawarta Generalna Umowa o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Poręczeniowym Sp z o.o. a Bankiem Spółdzielczym w Busku-Zdroju w zakresie udzielania przez Fundusz poręczeń spłaty kredytów i pożyczek.
zobacz więcej »

BANKI SPÓŁDZIELCZE W XXII WIEKU!

 

 W Warszawie przy ul. Płockiej, w oddziale Banku Polskiej  Spółdzielczości  S.A., stanął pierwszy w Polsce bankomat wykorzystujący technologię uwierzytelniania biometrycznego Finger Vein, opartą na analizie indywidualnego układu naczyń krwionośych w palcu. Technologię Finger Vein opracowała japońska firma Hitachi, twórcą bankomatu jest Wincor Nixdorf 

 

zobacz więcej »
Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/