Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

 INFORMACJA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA ODBIORU WEKSLI W ZWIĄZKU Z UDZIELONYMI KREDYTAMI PRZEZ BANK PRZED DNIEM 7 KWIETNIA 2014 ROKU

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju zwraca się z prośbą do Klientów Banku – wystawców weksli, którzy przed dniem 7 kwietnia 2014 roku spłacili w całości kredyty udzielone przez Bank o zgłoszenie się do placówki Banku, w której udzielono kredytu w celu odbioru weksli, które stanowiły zabezpieczenie kredytów już spłaconych w całości.

 

Jednocześnie Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju informuje, że w przypadku nie zgłoszenia się wystawców weksli do dnia 31 grudnia 2014 roku weksle zostaną komisyjnie zniszczone w jednostce organizacyjnej Banku, a tym samym wycofane z obrotu prawnego.

Jednocześnie Bank zwraca się z uprzejmą prośbą do Klientów, którzy zamierzają zgłosić się do Banku po odbiór weksla o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr:

 

 tel. 41-378-26-59 wew. 25  – Oddział Banku w Busku-Zdroju

 tel. 41-379-21-30  –  Oddział Banku w Wiślicy

 

w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu odbioru weksla.

 

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU 

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/informacja-dla-klientow-dotyczaca-odbioru-weksli-w-zwiazku-z-udzielonymi-kredytami-przez-bank-przed-dniem-7-kwietnia-2014-roku.html