Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

 

KOMUNIKAT LOGOWANIE DWUETAPOWE

EBO eBank Online RWD to nowoczesne oraz intuicyjne narzędzie bankowości internetowej dla ludzi młodych i biznesu wykonane w technologii responsywnej (RWD – Responsive Web Design). Rozwój, postęp, innowacyjność, elastyczność, nowoczesność to wymaga teraźniejszość w Bankowości Spółdzielczej i to wszystko zawiera się w EBO.W związku z planowaną w najbliższym czasie aktualizacją systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju - EBO, wymagana jest aktywacja przez Państwa funkcja logowania dwuetapowego. Korzystając z logowania dwuetapowego, ograniczamy ryzyko zalogowania się do systemu przez osoby niepowołane.

 
UWAGA! Aktywację logowania dwuetapowego prosimy bezwzględnie wykonać do dnia 22 kwietnia 2019 roku. 
 
Aby uaktywnić Logowanie dwuetapowe, wchodzimy w Ustawienia a następnie podmoduł Logowanie dwuetapowe. Wyświetli się wówczas formatka z możliwością wybrania metody autoryzacji do logowania dwuetapowego, gdzie podczas logowania do systemu, oprócz hasła, będzie wymagana dodatkowa autoryzacja kodem SMS. W opcji "Wybierz metodę autoryzacji" należy wybrać opcję SMS, a następnie zatwierdzamy ustawienia używając przycisku zatwierdź.

.

 Po aktywacji logowania dwuetapowego, logowanie będzie przebiegało w następujący sposób:

 
Po podaniu loginu a następnie hasła logowania do bankowości internetowej, otrzymujemy dodatkowo SMS z Kodem jednorazowym, który wpisujemy i zatwierdzamy przyciskiem zatwierdź.
 
 
 Potrzeby klientów różnią się ale ukierunkowanie potrzeb jest takie samo – wielokanałowa samoobsługa przez internet za pomocą komputera, tableta i smartfona.
Biznes oczekuje obsługi swoich produktów oraz narzędzi do realizacji zaawansowanych wymagań w sposób prosty i szybki. Wspólną potrzebą wszystkich użytkowników jest możliwość korzystania z systemu, który zagwarantuje responsywność – prostą pracę bez względu na rozmiar urządzenia, czytelny interfejs obsługi, szeroki wybór rozwiązań autoryzacji oraz wygodną pracę na komputerze, tablecie i smartfonie.
 
EBO eBank Online RWD jest narzędziem, które wspiera banki spółdzielcze w utrzymaniu klientów, pozwala na pozyskiwanie nowych: młodych wykorzystujących nowoczesne narzędzia internetowe oraz biznesowych z poza dotychczasowych grup.
 
Najważniejsze funkcje nowej bankowości EBO Online RWD
maksymalny poziom bezpieczeństwa– zapewniony dzięki szyfrowanemu połączeniu oraz wykorzystaniu jednorazowych kodów uwierzytelniających operację SMS
nieograniczony dostęp online – możliwość pracy z systemem w dowolnym miejscu na świecie przy wykorzystaniu wyłącznie przeglądarki internetowej komputera, tabletu czy smartfona,
łatwość obsługi – prosty i intuicyjny interfejs z naciskiem na szybkie i wygodne wykonywanie najczęstszych czynności,
skalowalność – utrzymywanie wysokiej wydajności systemu wraz z rozwojem biznesu bez kosztownych inwestycji,
optymalizacja operacji masowych – wydajność przy przetwarzaniu dużej liczby transakcji, kontrahentów,
funkcjonalność – możliwość podglądu w panelu wszystkich produktów posiadanych przez klienta: rachunku osobistego, rachunku oszczędnościowego, kart płatniczych, lokat, kredytów, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych produktów,
wielokontekstowość – możliwości obsługi różnych segmentów klientów w różnych kontekstach np. klient indywidualny, rolnik, firma mała, średnia, duża, pełnomocnik, niespotykane w innych produktach tego typu,
komunikacja – możliwość kontaktu z Bankiem bezpośrednio poprzez konto użytkownika lub automatyczne wysłania potwierdzenia dokonania przelewu na adres e-mail odbiorcy,
unikalność – nowoczesny wygląd szaty raficznej wykonany pod technologię responsywną oraz wg najnowszych trendów dla aplikacji internetowych.
 
W przypadku problemów lub pytań prosimy o kontakt z bankiem pod numerem telefonu 41 37926 59 (w godzinach 7:15 - 17:00) lub adresem e-mail: Centrala-BS.BuskoZdroj@bankbps.pl

 
 
Wprowadzone zmiany stanowią jednocześnie realizację wymogów Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 1075), która w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (
UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35) i jest zgodna z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (Dz. Urz. UE. L 2018 Nr 69, str. 23).
 
 
Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/komunikat-logowanie-dwuetapowe.html