Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

 

Kontrahenci

Jest to funkcjonalność pozwalająca definiować odbiorców, do których często wykonujemy przelewy. W przeciwieństwie do szablonu przelewu który przypisany jest do rachunku NRB, dla którego był tworzony, kontrahent nie jest związany z NRB.

 

Lista kontrahentów

Lista kontrahentów zawiera wszystkich zdefiniowanych przez klienta kontrahentów niezależnie od użytkownika, który tworzył kontrahenta i NRB, które było wówczas aktywne. Domyślnie lista jest ograniczona do kontrahentów tworzonych do aktualnego NRB. Można ją rozszerzyć przez zaznaczenie checkboxa Pokaż kontrahentów dla wszystkich NRB. Ponadto możemy listę odfiltrować podając:

 • odbiorcę
 • NRB
 • nazwę kontrahenta

Wystarczy podać fragment danych
 

Przycisk Export do pliku umożliwia wyeksportowanie zaznaczonych kontrahentów do pliku analogicznie jak dla szablonów czy przelewów.
 

Przycisk Usuń zaznaczone umożliwia usunięcie wszystkich zaznaczonych kontrahentów.
 


Korzystając z aktywności w ostatniej kolumnie Opcje, z poziomu listy można:

 • usunąć kontrahenta;
 • wykonać przelew standardowy dla wybranego kontrahenta. Użytkownik zostanie przekierowany na formatkę przelewu. Dane odbiorcy zostaną automatycznie wypełnione. Przelew wykonywany jest z aktualnego NRB wybranego przez użytkownika na ekranie startowym. Jeżeli kontrahent jest podpisany, nie trzeba podpisywać tworzonych na jego podstawie przelewów. 

 

Dodaj kontrahenta


Kontrahenta można dodać na 2 sposoby:

 • Lista kontrahentów >> Dodaj kontrahenta
 • Przy tworzeniu przelewu możemy zapisać odbiorcę jako kontrahenta

Dodawanie nowego kontrahenta

 

By utworzyć nowego kontrahenta należy podać następujące dane:

 • Nazwa kontrahenta
 • NRB
 • Nazwę odbiorcy
 • Adres odbiorcy
 • Telefon i e-mail są opcjonalne.

Po wprowadzeniu kontrahenta należy dane potwierdzić. Z tego etapu można się cofnąć i zmienić błędnie wprowadzone informacje. 

 

Kontrahenta możemy, lecz nie musimy podpisać kodem jednorazowym. W przypadku kiedy kontrahent zostanie podpisany, przelewy wykonywane do niego nie będą wymagały podpisu.

 

 

Dodawanie kontrahenta na podstawie przelewu


Przy wykonywaniu przelewu, podczas podpisywania, istnieje możliwość zapisania kontrahenta

 

 

Po zaznaczeniu checkboxa Zapisz odbiorcę na liście kontrahentów i podpisaniu przelewu, system automatycznie przekieruje nas do edycji nowo dodanego kontrahenta.

 

 

Na tej formatce możemy zmienić dane kontrahenta i ewentualnie uzupełnić brakujące dane. Po kliknięciu przycisku zapisz uzyskamy możliwość podpisania kontrahenta.

 

Z pliku


Kontrahentów można wczytać z pliku.
W tym celu należy

 • kliknąć Przeglądaj
 • wskazać plik z przelewami
 • zatwierdzić Wczytaj plik z kontrahentami.

Obsługiwane formaty:

 • Elixir0
 • Defcom2000
 • MT950 (XML)

 

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/kontrahenci.html