Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes

przeznaczony jest dla tych klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej

Korzystając z Kredytu inwestycyjnego Unia Biznes zyskujesz:

  • możliwość udzielenia kredytu  na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również na sfinansowanie VAT
  • akceptowanie wzorów dokumentów obowiązujących w instytucji przyznającej wsparcie
  • elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja)
  • zagwarantowanie długiego okres ważności promesy kredytowej do 6 miesięcy
  • wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi  10% wartości przedsięwzięcia
  • udzielany jest walucie PLN, na okres do 15 lat z okresem realizacji inwestycji do 5 lat
  • zminimalizowanie formalności dokumentacyjnych na etapie składania wniosku kredytowego, aby zapewnić maksymalny komfort ubiegania się o dotacje unijne na inwestycje
  • karencja w spłacie kapitału może wynosić maksymalnie do 2 lat.
  • karencja w spłacie odsetek może wynosić maksymalnie do 1 roku
Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/kredyt-inwestycyjny-unia-biznes.html