Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

Kredyt konsumpcyjny


Kredyt jest krótkoterminowym lub średnioterminowym kredytem obrotowym, w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu. Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy. Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów na rachunku bieżącym i nie może stanowić więcej niż 50% wpływów na rachunek liczonych za okres 1 roku wstecz od dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o kredyt.

 


 
Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/kredyt-obrotowy-w-rachunku-biezacym.html