Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 0,50%
Średni WIBOR 3M: 0,61%
Średni WIBOR 6M: 0,76%

Kredyt hipoteczny

Kredyt przeznaczony jest finansowanie bieżącej działalności rolniczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego); finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia, odtworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym: zakup lub modernizacja sprzętu, zakup, budowa lub modernizacja obiektów, refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 12 miesięcy; refinansowanie kredytów udzielonych przez bank lub inne banki. Kredyt może być udzielony na okres do 20 lat. Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 zł oraz 50% rynkowej wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/menu-po-lewej-stronie-finanse-dla-rolnikow-oferta-kredytowa-kredyt-hipoteczny.html