Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 0,50%
Średni WIBOR 3M: 0,61%
Średni WIBOR 6M: 0,76%

Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupie środków transportu, zakupie innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakupie gruntów rolnych, budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego. Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. Może stanowić do 100 % wartości inwestycji brutto. Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane maksymalnie na okres do 10 lat, a w  przypadku kredytów przeznaczonych na zakup nieruchomości okres ten może być wydłużony do 20 lat.

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/menu-po-lewej-stronie-finanse-dla-rolnikow-oferta-kredytowa-kredyt-inwestycyjny.html