Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

Lokaty terminowe dla podmiotów gospodarczych

 

Rachunki lokat terminowych służą do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez zadeklarowany okres określony w umowie.

Otwarcie rachunku bankowego lokaty terminowej następuje z chwilą podpisania umowy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.

Lokata terminowa może być podjęta po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiona na dalszy taki sam okres.

Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych mogą być wnoszone na następujące okresy: 7-, 14-, 21-dniowe, oraz 1-, 3-, 6-, 12-, 24-miesięczne.

Bank nie pobiera opłat i prowizji za prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

Środki zgromadzone na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

 

 Zapraszamy do naszych placówek!


 
Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/menu-po-lewej-stronie-finanse-dla-rolnikow-rachunki-terminowych-lokat-oszczednosciowych/