Kursy walut
Data: 2017-12-12
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
EUR 1 4.10 4.30 4.08 4.33
USD 1 3.49 3.66 3.47 3.69
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 1,66%
Średni WIBOR 3M: 1,73%
Średni WIBOR 6M: 1,81%

Kredyt w rachunku bieżącym

Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego.

Kredytobiorcą może być podmiot gospodarczy - osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o dobrej kondycji finansowej, posiadającej rachunek bieżący w naszym Banku.

zobacz więcej »

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałego zwiększenia istniejącego majątku podmiotu gospodarczego.

zobacz więcej »

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Tym kredytem sfinansujemy zakup:

  zakup towarów handlowych
  zakup materiałów do produkcji
  pokrycie bieżących zobowiązań

zobacz więcej »

Kredyt hipoteczny w rachunku kredytowym

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego), finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą,

zobacz więcej »

Kredyt UNIA BIZNES / UNIA SUPER BIZNES

Kredyt UNIA BIZNES  
przeznaczony na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie

zobacz więcej »
Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/menu-po-lewej-stronie-klienci-instytucjonalni-oferta-kredytowa/