Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

 

Mój profil

 

Zakładka „Mój profil” umożliwia blokowanie i zamawianie nowej karty kodów, zmianę hasła do konta, przeglądanie historii logowania, informacje o certyfikacie oraz indywidualne ustawienia dotyczące wyświetlania informacji.

 

Karta kodów – aktywna karta


Karta kodów jest wydrukiem papierowym lub w formie elektronicznej na pendrive. Zawiera kody jednorazowe służące do autoryzacji niektórych operacji - do zatwierdzania zleceń przelewów oraz zmiany niektórych ustawień użytkownika systemu. Generowane kart są numerowane w sposób ciągły dla wszystkich użytkowników (podpisów) otrzymujących karty w ramach klienta. W przypadku, gdy użytkownik ma kilka kart aktywnych, system prosi o podanie pierwszego niewykorzystanego kodu z najstarszej karty.

 

W tabeli Aktywna karta znajdują się szczegółowe informacje o karcie kodów:

 • status karty kodów (aktywna/zamknięta), z możliwością zablokowania karty aktywnej lub aktywowania karty nowo wygenerowanej w banku,
 • numer karty kodów,
 • ilość kodów jednorazowych na karcie pozostałych do wykorzystania,
 • data wydania karty,
 • data zamknięcia karty,
 • informacja, czy karta kodów została wydrukowana w banku.

Po wykorzystaniu wszystkich kodów klient musi zamówić nową kartę klikając na ikonę Zamów nową kartę kodów.

 

Zmiana hasła


W tej opcji można zmienić hasło służące do zalogowania się do systemu KIRI BS przez stronę www. W tym celu należy podać stare hasło i dwukrotnie nowe hasło (od 6 do 16 znaków). Operację należy potwierdzić kodem jednorazowym. W przypadku potwierdzenia operacji zmiany kodem SMS, należy go wygenerować przed wpisaniem haseł.


Login do strony www pozostaje bez zmian.

 

Login dostępu

Logi dostępu to chronologiczny zapis informacji o logowaniach do systemu Bankowości Internetowej. Funkcja ta odgrywa bardzo ważną rolę w kontroli nad rachunkiem - użytkownik widzi wszystkie próby logowania do systemu. Lista zawiera:

 • imię i nazwisko użytkownika (podpisu),
 • datę zalogowania
 • datę wylogowania lub informację aktualnie zalogowany
 • adres IP komputera z którego było połączenie. 

Certyfikaty


Certyfikat SSL ma na celu zapewnienie poufności i integralności transmisji danych oraz zapewnienie uwierzytelnienia. Opiera się na szyfrach asymetrycznych oraz certyfikatach.


Ważne jest sprawdzanie przez klienta daty ważności certyfikatu. Gdy certyfikat straci ważność zostanie zablokowany dostęp do systemu Bankowości Internetowej KIRI BS. Nowy certyfikat jest wydawany przez bank.

 

Ustawienia


W ustawieniach każdy użytkownik ma możliwość dostosowania funkcjonalności stron dla własnych upodobań. Panel dzieli się na 2 części. Część górna wymaga tylko zatwierdzenie zmian przyciskiem Zmień ustawienia. Część dolna wymaga podania dodatkowo hasła jednorazowego i zatwierdzenia zmian przez operatora w banku. Ustawienia dotyczą wszystkich kont dostępnych użytkownikowi (z wyjątkiem informacji SMS ustawianych dla każdego konta osobno).


Ustawienia nie wymagające potwierdzenia

 

1. Ilość wierszy na stronie:

 

Ustawienia maksymalnej ilości wierszy jakie może pomieścić strona. Możemy je ustawić niezależnie dla

Po przekroczeniu zadanej ilości wierszy, lista jest dzielona na podstrony.

 • modułu przelewów (lista przelewów, lista paczek),
 • modułu szablonów (lista szablonów, lista szablonów paczek),
 • modułu historii

2. SMS'y:

 

Opcja SMS jest złożona z 2 części:

 • Kody jednorazowe SMS – służą do autoryzacji zamiennie z kodami z karty kodów jednorazowych. Kod jednorazowy przesłany za pomocą SMS należy do innej puli niż karta kodów, dlatego przy użyciu kodu z wiadomości SMS, kody z karty kodów nie są zużywane. Po aktywowaniu opcji w banku, użytkownik może ją niezależnie włączyć/wyłączyć oraz ustawić godziny, w których mogą przychodzić potwierdzenia. Opcja ta daje możliwość otrzymywania potwierdzenia o wykonaniu przelewu lub dokonaniu spłaty kredytu, o ile tak zostało zaznaczone w momencie definiowania zlecenia. Opcja dotyczy wszystkich rachunków dostępnych użytkownikowi. Usługa musi być udostępniona użytkownikowi przez administratora w banku.  
 • Informacje SMS – Po aktywowaniu opcji powiadomień SMS w banku, klient może włączyć/wyłączyć i skonfigurować tę opcję dla każdego rachunku niezależnie lub dla wszystkich dostępnych rachunków. Można określić, w które dni tygodnia mają przychodzić powiadomienia oraz w jakich godzinach. Można też ustawić maksymalną, dzienną ilość SMS ze zmianą salda, a także kwotę, powyżej której chcemy być informowani o zmianie. SMS są wysyłane z dokładnością do pół godziny. Jeżeli w tym czasie nastąpi kilka operacji zmieniających saldo, otrzymamy jednego SMSa z saldem z ostatniego SMSa, saldem aktualnym, maksymalnym, minimalnym (o ile zostanie spełniony ustawiony przez użytkownika warunek). Usługa musi być udostępniona użytkownikowi przez administratora w banku.

3. Konfiguracja wydruku wyciągów:

 

Ustawienia z tej opcji mają skutek w module Historia >> Wyciągi. Możemy określić:

 • czy na każdej stronie wyciągu ma być nagłówek
 • czy wydruk ma być dzielony na strony
 • ilość przelewów na stronie

4. Konfiguracja podglądu historii przelewów:


Ustawienia z tej opcji mają skutek po kliknięciu na link wybranego przelewu w module Historia >> Od daty do daty, Ile dni wstecz, Wyszukiwanie. Możemy określić:

 • Tryb wyświetlania:

-tryb graficzny - oprócz informacji wyświetla dodatkowo tabelki, ramki i grafiki, 
-tryb tekstowy - pomocny jest np. przy wydrukach.

 • Typ pliku:

-tekstowy,
-html – dostępny tylko w przypadku wybrania trybu graficznego,
-pdf – dostępny tylko w przypadku wybrania trybu graficznego
 

5. Konfiguracja lokat:


Możemy włączyć lub wyłączyć obsługę lokat. W przypadku wyłączonej obsługi nie mamy dostępu do modułu Lokaty. Ustawienie dotyczy wszystkich rachunków użytkownika.
 

6. Konfiguracja ustawień domyślnych dla przelewów:

 

Opcja dotyczy domyślnego ustawienia dotyczącego dodawania przelewów do paczki. Jest dostępna tylko, gdy zmieniamy ustawienia po wybraniu konta korporacyjnego. Ma skutek w module Przelewy dla konta korporacyjnego przy tworzeniu nowego przelewu.


Ustawienia za potwierdzeniem


W tej części można zmienić dane klienta:

 • numer telefonu dla SMS
 • adres e-mail

Zmiana tych danych wymaga potwierdzenia hasłem jednorazowym. Ponadto operator w banku musi zatwierdzić zmianę. Do czasu zatwierdzenia przez operatora obowiązują poprzednie ustawienia. Na ilustracji obok widać numer telefonu, który nie został jeszcze zatwierdzony przez operatora – wyświetla się stary (wciąż aktualny) numer i nowy.

 

Elektroniczna karta kodów


Program kartak.exe pozwala odczytać kartę kodów w formie elektronicznej zaszyfrowanej.

 

Dwukrotne kliknięcie na wybranym kodzie jednorazowym zapisuje go w pamięci podręcznej systemu i pozwala wkleić go do pola w którym podaje się kod jednorazowy do zatwierdzania operacji.

 

UWAGA
Bank oraz producent systemu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za straty klienta, jeśli zostały spowodowane utratą bądź ujawnieniem, przez klienta na rzecz osób trzecich, haseł, dokumentów, plików i nośników danych, lub jeśli klient nie stosował się do wymienionych niżej zaleceń producenta systemu.


ZALECENIA


Dokonując transakcji za pośrednictwem internetu powinniśmy przestrzegać poniższych zasad:

 • Korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i pewnych komputerów. W żadnym wypadku z ogólnodostępnych stanowisk internetowych (np. w kawiarenkach internetowych, bibliotekach publicznych, szkolnych laboratoriach, itd. - nie dotyczy stanowisk komputerowych umieszczonych w placówkach Banku, które zostały specjalnie przygotowane do bezpiecznego przeprowadzania transakcji).
 • Systematycznie używać oprogramowania antywirusowego i stale dbać o jego aktualizację.
 • Instalować nowo pojawiające się poprawki (łaty, patche) systemowe i programowe związane z bezpieczeństwem w sieci, pamiętając o tym żeby pobierać je z wiarygodnych źródeł (producentów oprogramowania).
 • Używać osobistego firewalla (Firewall - system ochrony komputera przed ingerencją wewnętrzną lub zewnętrzną przez ograniczenie dostępu do informacji o użytkowniku i zasobach jego komputera).
 • Nie zostawiać komputera podłączonego do sieci, jeśli z niego nie korzystamy.
 • Nie otwierać i nie uruchamiać plików i programów nieznanego pochodzenia.
 • HASŁO należy zapamiętać, a KODY JEDNORAZOWE przechowywać w bezpiecznym miejscu. Pod żadnym pozorem w/w informacji nie udostępniać osobom trzecim.
 • Upewnić się, że połączenie z systemem KIRI odbywa się w bezpiecznym połączeniu (protokół SSL ze 256- bitowym kluczem. Jak sprawdzić, czy korzystamy z szyfrowanego połączeniaAdres wyświetlany przez przeglądarkę zamiast "http://" powinien rozpoczynać się na "https://", a w dolnym prawym rogu okna przeglądarki pojawi się zamknięta kłódka.
 • Po zakończeniu czynności w systemie KIRI związanych z obsługą konta należy pamiętać, aby się zawsze wylogować.

 

 

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/moj-profil.html