Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

 

Podstawowe informacje

 

Do prawidłowego działania KIRI BS wymaga dowolnego systemu operacyjnego z graficznym środowiskiem np. Windows, Linux, Mac OS, przeglądarki internetowej obsługującej Javascript oraz połączenia szyfrowanego SSL 3.0. Takie wymagania spełniają prawie wszystkie popularne przeglądarki internetowe pracujące w trybie graficznym np. Mozilla, Firefox, Opera czy Internet Explorer. Natomiast zalecaną przez producenta systemu przeglądarką internetową jest Firefox.


Pracę w systemie KIRI BS można rozpocząć dopiero po uprzednim przygotowaniu przeglądarki internetowej do pracy. Aby można było nawiązać połączenie do strony internetowej KIRI BS należy wczytać do przeglądarki Osobisty Certyfikat Klienta otrzymany w banku. Bez wczytanego do przeglądarki Certyfikatu nie jest to możliwe. Klient po założeniu konta internetowego w banku otrzymuje na nośniku danych takim jak CD, Pendrive, plik:numer_NRB_konta_klienta.p12 np. 243648574625384727394856239p12, który musi wczytać do przeglądarki.

 

Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki

 

Firefox:

 • Menu przeglądarki
 • Narzędzia (w systemie Windows) lub Edycja (w systemie Linux)
 • Opcje (Windows) lub Preferencje (Linux)
 • Zaawansowane
 • Bezpieczeństwo
 • Wyświetl Certyfikaty
 • zakładka Twoje Certyfikaty
 • Importuj
 • pojawia się okienko wyboru pliku p12 należy wybrać otrzymany w banku i nacisnąć OK
 • Firefox prosi o podanie hasła, należy wpisać hasło do Certyfikatu otrzymane w banku i nacisnąć OK
 • pojawi się komunikat, że Certyfikat został zaimportowany i wyświetli się lista certyfikatów
 • zakończ naciskając OK
 • dodatkowo można zaznaczyć opcję „wybierz certyfikat automatycznie”
MS Internet Explorer:
 • Menu przeglądarki
 • Narzędzia
 • Opcje internetowe
 • Zakładka Zawartość
 • Certyfikaty
 • Osobisty
 • Importuj
 • uruchomi się kreator importu certyfikatów, nacisnąć Dalej
 • należy wybrać plik certyfikatu otrzymany w banku, nacisnąć Dalej
 • wybrać miejsce przechowywania certyfikatu – zalecany wybór – automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu certyfikatu i nacisnąć Dalej
 • wyświetli się komunikat, że zaimportowano certyfikat i wyświetli się lista certyfikatów
 • aby zakończyć operację należy użyć przycisku Zakończ.
 • dodatkowo można zaznaczyć automatyczne wybieranie certyfikatu po wybraniu opcji Zaawansowane

Jeśli certyfikat został prawidłowo zaimportowany, będzie możliwe połączenie się ze stroną internetową KIRI BS Banku.

 

Połączenie do strony KIRI BS

 

Połączenie do systemu KIRI BS Panel Klienta, następuje przez wpisanie i potwierdzenie w przeglądarce internetowej adresu strony np.

Przy połączeniu ze stroną WWW systemu KIRI BS pojawi się komunikat o weryfikacji certyfikatu serwera. Należy sprawdzić certyfikat serwera czy został wydany przez bank w którym jest konto internetowe. Należy sprawdzić certyfikat serwera i zaakceptować na stałe.
Jeśli przeglądarka ma wczytany Osobisty Certyfikat Klienta, to pojawi się ekran logowania do systemu jeśli nie, to na stronie zamiast ekranu logowania pojawi się informacja o braku certyfikatu.
 
Logowanie do panelu klienta

Podczas pierwszego logowania należy podać login i hasło podane w banku i po ich wpisaniu system wymusza zmianę hasła przez podanie starego i dwukrotne powtórzenie nowego hasła, całość operacji zmiany hasła należy potwierdzić kodem z Karty Kodów (wygenerowanej przez administratora w banku), po czy system automatycznie nas wyloguje. Należy się ponownie zalogować używając już nowego hasła. 
 
Na pierwszej stronie widzimy informacje o właścicielu konta, posiadanych NRB, datę ostatniego logowania oraz adres IP komputera z którego loguje się użytkownik. Może być widoczny także komunikat banku ustawiony globalnie dla wszystkich klientów. Należy nacisnąć przycisk DALEJ co spowoduje przejście do Strony Głównej (może to potrwać kilkanaście sekund, ponieważ następuje połączenie z systemem księgowym banku i trwa aktualizacja salda).
 
 
 
Dodatkowym zabezpieczeniem jest limit czasu i jest on obowiązkowy dla wszystkich użytkowników systemu KIRI BS. Jeśli w czasie 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja w systemie, tzn. nie zostanie kliknięty link lub przycisk, użytkownik zostanie także wylogowany z systemu ze względów bezpieczeństwa.
 
 
 
UWAGI!!!
1. Saldo aktualizowane jest tylko podczas pracy systemu księgowego banku.
2. Jeśli trzy razy zostanie wpisane błędne hasło, użytkownik zostanie automatyczne wylogowany z systemu, a jego konto zablokowane na 15 minut. Po ponownym, trzykrotnym, błędnym wprowadzeniu hasła konto internetowe zostanie zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Odblokowanie konta może nastąpić w siedzibie banku.

 

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/podstawowe-informacje.html