Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 0,19%
Średni WIBOR 3M: 0,21%
Średni WIBOR 6M: 0,24%

Przekazy zagraniczne

Są najpowszechniej stosowaną formą rozliczeń międzynarodowych. Polegają na wykonaniu przez Bank dyspozycji Klienta (Zleceniodawcy) wypłacenia na rzecz wskazanego odbiorcy (Beneficjenta) określonej kwoty pieniężnej. Polecenia wypłaty realizowane są za pośrednictwem międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT.

zobacz więcej »

Skup i sprzedaż walut obcych

Oferta skierowana do klientów:
  którzy regulują płatności za towary i usługi w formie rozliczeń gotówkowych,
  w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi (w tym skup niewykorzystanej podczas delegacji waluty).
Kupno/sprzedaż walut obcych dokonywane jest bez żadnych ograniczeń kwotowych.

zobacz więcej »
Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/produkty-dewizowe/