Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Konto osobiste -ROR jest praktyczną i bezpieczną formą przechowywania pieniędzy. Służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi. W ramach tego konta można dokonywać:

operacji gotówkowych:
wpłaty  i wypłaty gotówki  bez prowizji

operacji bezgotówkowych:
polecenie przelewu – dyspozycja przelania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika  na wskazany przez niego rachunek w dowolnym banku
stałe zlecenie- zlecanie Bankowi regulowania okresowych zobowiązań  i płatności ( np. spłaty kredytów, ubezpieczenia itp. )
polecenie zapłaty- operacja pomiędzy Bankiem a wierzycielem bez udziału klienta. Dyspozycja płatnicza udzielona bankowi przez wierzyciela aby obciążył określoną kwotą rachunek bankowy dłużnika i uznał nią rachunek wierzyciela. Wymaga udzielenia przez dłużnika wierzycielowi zgody do obciążania rachunku

Posiadacze rachunku ROR mają możliwość obsługi konta za pośrednictwem internetu. Korzystając z systemu indywidualnego rachunku internetowego  KIRI można:
dokonywać przelewów
sprawdzać saldo i historię operacji na rachunku
zakładać lub likwidować lokaty terminowe.

Ponadto Klient ma możliwość dostępu do systemu E-COD za pomocą którego otrzymuje informacje SMS o zwiększeniu lub zmniejszeniu salda.

Posiadacze rachunku ROR mogą uzyskać  kredyt odnawialny z limitem zadłużenia w ROR  do wysokości 6-krotnych miesięcznych stałych wpływów na rachunek w zależności od okresu posiadania konta. W przypadku przeniesienia rachunku z innego banku do uzyskania limitu wystarczy przedłożyć historię rachunku za okres niezbędny do ustalenia wysokości kredytu.
Klienci banku mogą liczyć na preferencyjne warunki udzielania kredytów w ramach innych linii kredytowych.
 

 

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/rachunek-oszczednosciowo-rozliczeniowy.html