Kursy walut
Data:
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 4,75%
Średni WIBOR 3M: 5,48%
Średni 6M:

Rachunki walutowe

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju otwiera i prowadzi RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH, które służą do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych nie związanych z działalnością gospodarczą.

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie może być prowadzony w następujących walutach wymienialnych:
  dolary amerykańskie(USD) - z minimalnym wkładem 10,- USD,
  waluta EURO (EUR) - z minimalnym wkładem 10,- EUR,

Powyższe rachunki dają następujące możliwości:
  dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych
  skup/sprzedaż walut,
  dokonywanie przekazów w obrocie dewizowym w kraju i za granicę w formie:

  • przelewów SEPA,
  • przelewów regulowanych oraz krajowych w walucie EUR,
  • pozostałych poleceń wypłaty.

  dokonywanie przekazów otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe w formie:

  • przelewów SEPA,
  • przelewów regulowanych oraz krajowych w walucie EUR,
  • pozostałych poleceń wypłaty,

  realizacja czeków złożonych do inkasa- przyjęcie czeku wystawionego przez banki zagraniczne, oraz banki krajowe.
 

Otwarcie rachunku walutowego jest bezpłatne.

Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/rachunki-walutowe/