Kursy walut
Data: 2019-10-10
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
EUR 1 4.21 4.41 4.18 4.44
USD 1 3.82 4.01 3.80 4.03
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 1,64%
Średni WIBOR 3M: 1,72%
Średni WIBOR 6M: 1,79%

Nota prawna BS Busko-Zdrój

 

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju (dalej zwany "Bankiem") oświadcza, że treści opublikowane na stronie niniejszego serwisu (www.bsbuskozdroj.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. 

zobacz więcej »

KOMUNIKAT LOGOWANIE DWUETAPOWE

 

EBO eBank Online RWD to nowoczesne oraz intuicyjne narzędzie bankowości internetowej dla ludzi młodych i biznesu wykonane w technologii responsywnej (RWD – Responsive Web Design). Rozwój, postęp, innowacyjność, elastyczność, nowoczesność to wymaga teraźniejszość w Bankowości Spółdzielczej i to wszystko zawiera się w EBO.W związku z planowaną w najbliższym czasie aktualizacją systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju - EBO, wymagana jest aktywacja przez Państwa funkcja logowania dwuetapowego. Korzystając z logowania dwuetapowego, ograniczamy ryzyko zalogowania się do systemu przez osoby niepowołane.

 
UWAGA! Aktywację logowania dwuetapowego prosimy bezwzględnie wykonać do dnia 22 kwietna 2019 roku. 
zobacz więcej »

Informacje dla dostawców usług (TPP)

 

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera.

 
zobacz więcej »

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62),Bank Spółdzielczy w w Busku-Zdroju dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji.

Jednocześnie informujemy, że dodatkowo numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w placówkach Banku.

zobacz więcej »

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

 

   Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

 Co to oznacza?

  • Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemurachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT;
zobacz więcej »

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DOTYCZĄCA LIMITU KUMULATYWNEGO DLA KART ZBLIŻENIOWYCH

 

 Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju informuje Klientów, że zostało wprowadzony dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego.

Limit ten ogranicza wykonywanie transakcji zbliżeniowych bez PIN (30 zł dla kart VISA) poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnej bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN.

Po wykonaniu przez Klienta transakcji zbliżeniowych bez PIN, których wartość spowoduje przekroczenie sumy 200 zł zliczanych przez system w tle

zobacz więcej »

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom

 

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy). 

zobacz więcej »

NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA PAYWAVE

 

Naklejka zbliżeniowa VISA payWave to karta debetowa z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych, umożliwiająca dokonywanie transakcji w punktach handlowo-usługowych oraz w Internecie. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.

Naklejka zbliżeniowa VISA payWave to:

  • łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej
  • bezpieczeństwo transakcji
  • stały dostęp do swoich pieniędzy
  • możliwość płatności w Internecie

 

zobacz więcej »

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Oddziału Banku Spółdzielczego w Wiślicy

 

W dniu 13 listopada 2016 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Oddziału Banku Spółdzielczego w Wiślicy, zlokalizowanej przy ulicy Rynek 37 w Wiślicy. Część oficjalną uroczystości rozpoczęto symbolicznym przecięciem wstęgi, którego dokonali: Starosta Powiatu Busko-Zdrój Jerzy Kolarz, Wójt Gminy Wiślica Stanisław Krzak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju Anna Karwat, Zastępca Prezesa Dorota Kumor, Członek Zarządu Walentyna Dąbek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Irena Romanowska, Dyrektor Oddziału w Wiślicy Barbara Chwalik.
Wszystkich przybyłych gości przywitała Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju Anna Karwat.

zobacz więcej »

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

1. Bank Spółdzielczy niniejszym informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia Bankowi reklamacji rozumianej, jako zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank.
 

2. Reklamacja może być złożona w Centrali Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju, adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 1A, w Oddziale Banku oraz w każdej innej placówce Banku obsługującej klientów. Wykaz placówek Banku i ich adresy znajduje się na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju www.bsbuskozdroj.pl

zobacz więcej »

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju przypomina podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej.

 

Nie wolno ujawniać haseł potrzebnych do logowania, hasła nie wygasają i Bank nigdy nie prosi o jego podanie.

 Przed zalogowaniem do usługi KIRI sprawdź certyfikat

 Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości -  niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.

zobacz więcej »

INFORMACJA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA ODBIORU WEKSLI W ZWIĄZKU Z UDZIELONYMI KREDYTAMI PRZEZ BANK PRZED DNIEM 7 KWIETNIA 2014 ROKU

 

 Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju zwraca się z prośbą do Klientów Banku – wystawców weksli, którzy przed dniem 7 kwietnia 2014 roku spłacili w całości kredyty udzielone przez Bank o zgłoszenie się do placówki Banku, w której udzielono kredytu w celu odbioru weksli, które stanowiły zabezpieczenie kredytów już spłaconych w całości. 

zobacz więcej »

Zapraszamy do nowego Punktu Kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

 

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju informuje, że w dniu 1 marca 2013 r. uruchomił do dyspozycji Klientów Punkt Kasowy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10.
Zapraszamy do korzystania z następujących usług:

zobacz więcej »

 

 Co to jest BIK ?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania  informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

CAŁODOBOWA INFOLINIA DLA KLIENTÓW

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych Klientów oraz zapewnić im najwyższą jakość świadczonych usług bankowych. Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 1 lutego 2011 roku Bank BPS uruchomił całodobową infolinię  pracującą przez 7 dni w tygodniu, która realizuje również zastrzeżenia kart. 

zobacz więcej »

BEZPIECZEŃSTWO BEZ DODATKOWYCH OPŁAT - BEZPIECZNA KARTA

 

 Używając naszych kart możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić się o utratę gotówki. Klienci Banku Spółdzielczego w Busku-Zdrju posiadający karty płatnicze objęci są specjalnym, dodatkowym ubezpieczeniem w ramach Pakietu Bezpieczna Karta, oferowanym we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Concordia.

 

zobacz więcej »

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju przystąpił do współpracy ze Świętokrzyskim Funduszem Poręczeniowym.

Została zawarta Generalna Umowa o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Poręczeniowym Sp z o.o. a Bankiem Spółdzielczym w Busku-Zdroju w zakresie udzielania przez Fundusz poręczeń spłaty kredytów i pożyczek.
zobacz więcej »

BANKI SPÓŁDZIELCZE W XXII WIEKU!

 

 W Warszawie przy ul. Płockiej, w oddziale Banku Polskiej  Spółdzielczości  S.A., stanął pierwszy w Polsce bankomat wykorzystujący technologię uwierzytelniania biometrycznego Finger Vein, opartą na analizie indywidualnego układu naczyń krwionośych w palcu. Technologię Finger Vein opracowała japońska firma Hitachi, twórcą bankomatu jest Wincor Nixdorf 

 

zobacz więcej »
Newsletter
Wydrukowane z: http://bsbuskozdroj.pl/